cendru logo back to mainpage เนื้อหาเว็บในหน้านี้ได้มีการปรับปรุงและย้ายไปที่ http://cendru.eng.cmu.ac.th/cmflood ข้อมูลในหน้านี้ถูกเก็บไว้เป็นกรุข้อมูลเท่านั้น
หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน้าแรก ข่าว แผนที่เวปไซด์ ติดต่อ เข้าสู่ระบบ
  เกี่ยวกับโครงการฯ
    ความเป็นมาของโครงการฯ
    โครงสร้างของระบบการพยากรณ์
    รายละเอียดโครงการ
  สภาพแวดล้อมทั่วไป
    ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้ำ
    สถานีระบบโทรมาตร
    สถิติภูมิอากาศ
    ลักษณะทั่วไปพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    สถานการณ์น้ำท่วมในอดีต
  การเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม
    คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    การป้องกันน้ำไหลเข้าบ้าน
    การวางพนังกั้นน้ำ,กระสอบทราย
    คู่มือการใช้กระสอบทราย
    ตำแหน่งที่วางกองทราย
    ตำแหน่งที่จอดรถ
    ตำแหน่งเครื่องสูบน้ำ
  การเตือนภัยน้ำท่วม
  ในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    อินเตอร์เนต
    หอเตือนภัย
    บอร์ดไฟวิ่ง
    เครื่องมือวัดน้ำฝนและไซเรน
    รถกระจายข่าว
    วิทยุ
    หลักระดับน้ำท่วม
   สัญลักษณ์ของการเตือนภัย
   และแหล่งช่วยเหลือ
  แผนงานการป้องกันน้ำท่วม
  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    แผนงานป้องกันของหน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ (ปภ.)
    งานขุดขยายแม่น้ำปิงและต่อสะพาน
บริเวณสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5
    งานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
กรณีถนนขวางทางน้ำ
  การแก้ไขปัญหาการบุกรุกน้ำปิง
    จุดวิกฤติ
    การรื้อถอนที่ดำเนินการไปแล้ว
    การขุดลอกแม่น้ำปิง
  การบริหารจัดการน้ำท่วม
    มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
    ข้อดีและข้อเสียของการใช้
มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
  ข้อมูลทางกายภาพแม่น้ำปิง
    แปลนรูปตัดแม่น้ำปิง
    บริเวณตัวเมืองเชียงใหม่
    เส้นชั้นความสูงแม่น้ำปิง


Download
หนังสือคู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    จังหวัดเชียงใหม่
    ป้องกันภัย (ปภ.) จ.เชียงใหม
    อุทกวิทยาฯภาคเหนือตอนบน
    อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
    ศูนย์ปฏิบัติการน้ำท่วมเชียงใหม่

กระสอบทรายสำหรับป้องกันน้ำท่วม

         การวางแนวกระสอบทรายอย่างเหมาะสมจะช่วยลดความเสียหายจากน้ำท่วมได้ ควรเติมวัสดุให้แน่นเพื่อการป้องกันได้อย่างดีที่สุดจะใช้วัสดุใดก็ได้ที่สามารถใส่ลงในกระสอบทรายได้แต่ทรายเป็นวัสดุที่ง่ายที่สุดในการทำงาน ฝุ่นและดินเหนียวจะสามารถกั้นน้ำได้ดีกว่าแต่ยากในการทำกระสอบทรายจะใช้ขนาดใดก็ได้แต่ถ้าจะให้ขนย้ายได้อย่างสะดวกควรมีน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม ซึ่งเด็กและคนแก่จะสามารถยกไหว
               
การเลือกที่ตั้งของทำนบกระสอบทราย
         ควรเลือกจุดที่ตั้งแล้วทำให้ใช้แนวของกระสอบทรายสั้นและความสูงของทำนบกระสอบทรายไม่สูงมากนัก ไม่ควรวางทำนบกระสอบทรายชิดกับกำแพง ควรวางห่างออกมาประมาณ 2.5 เมตร ถ้าความสูงของทำนบกระสอบทรายเกินกว่า 1 เมตร ควรถางหน้าดินออกเพื่อให้ทำนบกระสอบทรายมีความมั่นคงมากขึ้น


การวางซ้อนกระสอบทราย
         ควรวางกระสอบทรายซ้อนทับกัน วางกระสอบทรายใบแรกตามความยาวของทำนบ และวางถุงต่อไปทับปากถุงของถุงแรก
ฐานทำนบควรกว้างไม่น้อยกว่า 3 เท่าของความสูง วางแถวที่ 2 ขนานกับแถวแรกโดยให้อยู่ชั้นเดียวกัน ชั้นที่ 2 ให้วางกระสอบทรายทับรอยต่อระหว่างแถวแรกกับแถวที่ 2

การปิดช่องว่างของทำนบ
         หลังจากวางกระสอบทรายทำทำนบกั้นน้ำเสร็จแล้ว สามารถปิดช่องว่างของทำนบด้วยแผ่นพลาสติกเพื่อกันน้ำซึม
        - ให้อุดใต้กระสอบทรายด้วยดินหรือทรายหนาประมาณ 2.5 ซม. กว้าง 30 ซม.ไปตามความยาวฐานของทำนบ
วางแผ่นโพลีเอสทีลีนพลาสติกยื่นออกมาประมาณ 30 ซม.จากฐานขอบบนของพลาสติกควรวางข้ามเลยสันของทำนบไปอีกเล็กน้อย
แผ่นพลาสติกควรมีความหนาประมาณ 6 มิลลิเมตร
         - วางแผ่นพลาสติกแบบหลวมๆ แรงดันน้ำจะทำให้แผ่นพลาสติกแนบสนิทกับตัวทำนบกระสอบทราย
หากขึงแผ่นพลาสติกตึงเกินไปแรงดันน้ำอาจทำให้พลาสติกเกิดรอยรั่ว 
         - วางกระสอบทรายทับส่วนที่ยื่นออกมาของแผ่นพลาสติกจากฐานของทำนบกระสอบทรายจะช่วยกันน้ำซึมผ่านตัวทำนบได้
         - วางกระสอบทรายประมาณทุก 2 เมตร ทับขอบบนสันของทำนบ วางดินหรือไม้ทับพลาสติกเพื่อกันลมพัดแผ่นพลาสติกหลุดออกมา
         - ไม่ควรเดินทับแผ่นพลาสติกหรือนำของมีคมเข้าไปใกล้พลาสติก


แสดงการใช้กระสอบทรายเป็นโครงสร้างป้องกันแบบชั่วคราว
แสดงการปิดทับกระสอบทรายด้วยแผ่นพลาสติกกันน้ำ

แสดงการใช้กระสอบทรายเป็นโครงสร้างป้องกันแบบชั่วคราว ที่ จ.เชียงใหม่


  หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942010