cendru logo back to mainpage เนื้อหาเว็บในหน้านี้ได้มีการปรับปรุงและย้ายไปที่ http://cendru.eng.cmu.ac.th/cmflood ข้อมูลในหน้านี้ถูกเก็บไว้เป็นกรุข้อมูลเท่านั้น
หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน้าแรก ข่าว แผนที่เวปไซด์ ติดต่อ เข้าสู่ระบบ
  เกี่ยวกับโครงการฯ
    ความเป็นมาของโครงการฯ
    โครงสร้างของระบบการพยากรณ์
    รายละเอียดโครงการ
  สภาพแวดล้อมทั่วไป
    ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้ำ
    สถานีระบบโทรมาตร
    สถิติภูมิอากาศ
    ลักษณะทั่วไปพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    สถานการณ์น้ำท่วมในอดีต
  การเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม
    คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    การป้องกันน้ำไหลเข้าบ้าน
    การวางพนังกั้นน้ำ,กระสอบทราย
    คู่มือการใช้กระสอบทราย
    ตำแหน่งที่วางกองทราย
    ตำแหน่งที่จอดรถ
    ตำแหน่งเครื่องสูบน้ำ
  การเตือนภัยน้ำท่วม
  ในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    อินเตอร์เนต
    หอเตือนภัย
    บอร์ดไฟวิ่ง
    เครื่องมือวัดน้ำฝนและไซเรน
    รถกระจายข่าว
    วิทยุ
    หลักระดับน้ำท่วม
   สัญลักษณ์ของการเตือนภัย
   และแหล่งช่วยเหลือ
  แผนงานการป้องกันน้ำท่วม
  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    แผนงานป้องกันของหน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ (ปภ.)
    งานขุดขยายแม่น้ำปิงและต่อสะพาน
บริเวณสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5
    งานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
กรณีถนนขวางทางน้ำ
  การแก้ไขปัญหาการบุกรุกน้ำปิง
    จุดวิกฤติ
    การรื้อถอนที่ดำเนินการไปแล้ว
    การขุดลอกแม่น้ำปิง
  การบริหารจัดการน้ำท่วม
    มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
    ข้อดีและข้อเสียของการใช้
มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
  ข้อมูลทางกายภาพแม่น้ำปิง
    แปลนรูปตัดแม่น้ำปิง
    บริเวณตัวเมืองเชียงใหม่
    เส้นชั้นความสูงแม่น้ำปิง


Download
หนังสือคู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    จังหวัดเชียงใหม่
    ป้องกันภัย (ปภ.) จ.เชียงใหม
    อุทกวิทยาฯภาคเหนือตอนบน
    อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
    ศูนย์ปฏิบัติการน้ำท่วมเชียงใหม่

 

หลักระดับน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่


        หลักแสดงระดับน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่เป็นที่แสดงค่าระดับน้ำที่จะท่วมแต่ละพื้นที่ซึ่งหลักติดตั้งอยู่ หลักระดับน้ำท่วมเป็นเสาคอนกรีตสูง 1.40 เมตร แสดงค่าระดับน้ำที่จะท่วมแต่ละพื้นที่ โดยจะติดตั้งกระจายทั่วพื้นที่เคยเกิดน้ำท่วมทั้ง 7 โซนจำนวน 130 ป้ายในเขตพื้นที่น้ำท่วมเขตเมืองเชียงใหม่ โดยที่เสาของหลักเขียนบอกระดับน้ำที่น้ำจะเข้าท่วมบนพื้นผิวโดยเปรียบเทียบกับค่าระดับน้ำที่สถานี P.1 เชิงสะพานนวรัฐ


        การใช้หลักระดับน้ำท่วมนั้น ให้รับฟังข่าวและผลการพยากรณ์ระดับน้ำปิงล่วงหน้าที่สถานีวัดน้ำ P.1 สะพานนวรัฐโดยหน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรายงานให้ทราบตลอดในช่วงการเกิดภาวะน้ำท่วม เมื่อทราบค่าระดับน้ำที่จะเกิดที่สถานีวัดน้ำแล้วให้นำมาเทียบกับตัวเลขที่อยู่ที่เสาแสดงระดับน้ำก็จะทราบความสูงของระดับน้ำที่จะท่วมบริเวณที่มีหลักวางอยู่
         หมายเลขของหลักระดับน้ำท่วมนั้นแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง โดยฝั่งตะวันออกจะมีตัวอักษร E แล้วตามด้วยหมายเลขของหลักระดับน้ำท่วม เช่น E 01 และฝั่งตะวันตกจะมีตัวอักษร W แล้วตามด้วยหมายเลขของหลักระดับน้ำท่วม เช่น W 01 ตำแหน่งที่ตั้งและรายละเอียดของหลักระดับน้ำท่วมทั้งหมดแสดงในรูปดังต่อไปนี้


หมายเหตุ : ดูรูปหลักระดับน้ำท่วมและสถานที่พร้อมชื่อจุดที่ตั้งหลักระดับน้ำท่วม ได้ที่สัญลักษณ์หมายเลขประจำหลักในรูปแผนที่
ถ.วังสิงห์คำ ซ.3 คริสตจักรตรงข้ามบ้านเรือหางแมงป่อง สุสานสันกู่เหล็ก ขนส่งอาเขต ถ.แก้วเนาวรัตน์ ซ.5 หน้าเทศกิจ ถ.วังสิงห์คำ สี่แยกหลัง รร.ปริ้นส์ ถ.แก้วเนาวรัตน์ ร้าน P&N ถ.บำรุงราษฎร์ ชุมชนวังสิงห์คำ บริษัทศรียนต์ ถ.เชตุพน โรงเรียนปริ้นส์รอยเยล สี่แยกสะพานนครพิงค์ฝั่งตะวันออก ถ.บำรุงราษฎ์ ซ.2 ถ.แก้วเนาวรัตน์ ซ.3 ถ.บำรุงราษฎ์ ซ.4 ถ.บำรุงราษฎ์ ซ.2 สามแยกบริษัทธารา ถงบำรุงราษฎ์ บริษัทวิวัฒน์สติล ถ.มนตรี ถ.ทุ่งโฮเต็ล ทางเข้าบ้านกับเพลง หน้ากรมชลประทาน ถ.ทุ่งโฮเต็ล สถานธรรมเทียนอิน ถ.บำรุงราษฎร์ ซ.4 ถ.มนตรี ถ.เจริญประเทศ ซ.1 หน้าร้าน coffee bug ถ.เจริญประเทศ สี่แยก ธ.กรุงไทย ถ.เจริญเมือง ถ.เจริญเมือง ถ.กองทราย สามแยกกองทราย ถ.เจริญประเทศถ.เจริญประเทศ ซ.7สี่แยกแสงตะวันสามแยกโรงแรม THE CHEDIถ.เจริญประเทศ ซ.9หน้าโรงแรมไนท์บาร์ซาร์อินท์ ถ.โอสถาพันธ์ ริมปิงซุเปเปอร์สโตร์ ถ.โอสถาพันธ์ วัดท่ะต๋อย ถ.ท่าสะต๋อย บริเวณร้าน SMOOTH ถ.ราษฎร์อุทิศ สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ร.ร.ไชยโรจน์วิทยา ร.ร.เรยีนา บ้านดวงดี ถ.เจริญประเทศ ซ.11 หน้าธนาคารกสิกรไทย ช้างคลาน สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย สี่แยก ถ.ประชาสัมพันธ์ หน้าสีสวนพลาซ่า (เก่า) โรงเรียนพระหฤทัย โรงเรียนพระหฤทัย ศูนย์มิสชังคาทอลิก ถ.เจริญประเทศ 12 สี่แยกโรงแรมลานาพาเลส ร.ร.มงฟอร์ตแผนกประถม ข้างร้านอิบรอฮิม ฮาล้าลฟูดส์ วัดหัวฝาย ถ.ประชาสัมพันธ์ ถนนเวีงพิงค์ ร้านสิงห์โตทองการช่าง ถ.ศรีจันทร์ดอน คอกแพะ ถ.เวียงพิงค์ หน้าร้าน commando เชียงใหม่แลนด์ สมาคมฮากกาเชียงใหม่ หน้าหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.เจริญประเทศ ซ.13 หัตถวิทย์ 2 ถ.ช้างคลาน ร.ร.วิชัยวิทยา ถ.ช้างคลาน หรั่งคาร์แคร์ สี่แยกสะพานเม็งรายฝั่งตะวันตก ทางเข้าร้านอาหารสายลมจอย สนามเด็กเล่นหมู่บ้านเวียงทอง ซ.3 บ้านเลขที่ 257/16 หมู่บ้านเวียงทอง ซ.3 บ้านเลขที่ 120 หมู่บ้าน ถ.วัดป่าพร้าวนอก 21/16 ถ.วัดป่าพร้าวนอก สมาคมฮากกาเชียงใหม่ ช้างแดงโพธิเวช หมู่บ้านเวียงทอง ลานกว้าง หมู่บ้านเวียงทอง ซ.3 สามแยกวัดป่าพร้าวนอก บ้านเลขที่ 21/9 ถ.วัดป่าพร้าวนอก มุลนิธิเยาวชนไทย ถ.เจริญประเทศ หน้าวัดป่าพร้าวนอก ถ.ป่าพร้าว ซ.3 สี่แยกร้านส้มตำยกครก สามแยกร้านอาหาร ป่อ กับป๋าน รพีการบัญชี ถ.ป่าพร้าวนอก บ้านเลขที่ 38/5 ถ.ป่าพร้าวนอก ทางโค้งร้านอาหาร the Ping เลขที่ 48/4 ถนนหน้า รพ.ค่ายกาวิละ สี่แยก รพ.ค่ายกาวิละ ร.ร.ไมตรีจิตรคริสเตียนเชียงใหม่ ถนนบ้านแพะซอย 3 ถ.บ้านแพะ ถ.ต้นขาม ซ.2 ถ.ราษฎร์อุทิศ ถ.ราษฎร์อุทิศ ทางเข้าวัดเมืองกาย การไฟฟ้าบ้านเด่น บ้านเลขที่ 5/3 ถ.ราษฏร์อุทิศ  ซ.7 ศักดิ์ชัยการช่าง บ้านเลขที่ 115/84 ถ.ต้นขาม ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ซ.3 หอพักตาแก้ว ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ซ.4 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ซ.3 สาธารณสุขบ้านเด่น ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ซ.7 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ซ.7 ร้านใส้อั่วเม็งราย โรงแรมนครพิงค์พาเลช ถ.ใจแก้ว ถ.เกาะกลาง สามแยกชุมชนวัดเมืองสาตร ถ.ใจแก้ว ซ.1 ข ซอย 700 ปี ถ.ใจแก้ว บ้านเลขที่ 43/93 ถ.ใจแก้ว หมู่บ้านถนนวัดเมืองสาตร สนามกอล์ฟยิมคานา ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ร้านคอหมูย่างถนนเลียบทางรถไฟ สามแยกโรงเรียนวัดเมืองสาตร ถ.เกาะกลาง ซ.3 ถ.เกาะกลาง ซ.1 ถ.เกาะกลาง ซ.6 ตรงข้ามซอยเอื้องผึ้ง หมู่บ้านสุรัตน์นิเวศ หมู่บ้านสุรัตน์นิเวศ หน้าโรงเรียนมงฟอร์ต แผนกมัธยม สนามฟุตบอล ร.ร.กาวิละ ซอยข้าง โรงเรียนกาวิละ มงฟอร์ตวิลล่า ตึก Ambrosio ร.ร.มงฟอร์ต

ตำแหน่งที่ตั้ง หลักระดับน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ตัวอย่าง รูปหลักระดับน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่
หมายเหตุ : ดูรูปหลักระดับน้ำท่วมและตำแหน่งที่ติดตั้ง ได้ที่หมายเลขประจำหลัก
หมายเลขหลัก สถานที่ พิกัด (UTM)
E N
E01 สามแยกกองทราย 501715 2076768
E02 สี่แยก รพ.ค่ายกาวิละ 501779 2076277
E03 ถ.ราษฎร์อุทิศ 501752 2075828
E04 บ้านเลขที่ 5/3 ถ.ราษฏร์อุทิศ  ซ.7 501337 2075752
E05 ถ.ราษฎร์อุทิศ ทางเข้าวัดเมืองกาย 501166 2075751
E06 สามแยกชุมชนวัดเมืองสาตร 502875 2074996
E07 สามแยกโรงเรียนวัดเมืองสาตร 501612 2074669
E08 ตรงข้ามซอยเอื้องผึ้ง 501412 2074623
E09 มงฟอร์ตวิลล่า 502385 2074545
E10 บ้านเลขที่ 115/84 ถ.ต้นขาม 502633 2075454
E11 ถ.บ้านแพะ 502080 2076029
E13 สุสานสันกู่เหล็ก 501281 2078939
E14 ศักดิ์ชัยการช่าง 501405 2075545
E15 สามแยกบริษัทธารา ถงบำรุงราษฎ์ 500339 2077711
E16 สี่แยกสะพานนครพิงค์ฝั่งตะวันออก 500123 2078038
E17 บริษัทศรียนต์ ถ.เชตุพน 500238 2078383
E18 คริสตจักรตรงข้ามบ้านเรือหางแมงป่อง 500591 2078987
E19 บริเวณร้าน SMOOTH ถ.ราษฎร์อุทิศ 500665 2076642
E20 หน้ากรมชลประทาน ถ.ทุ่งโฮเต็ล 501893 2077660
E21 สี่แยกหลัง รร.ปริ้นส์ ถ.แก้วเนาวรัตน์ 500651 2078412
E22 บริษัทวิวัฒน์สติล ถ.มนตรี 500926 2077606
E23 สี่แยก ธ.กรุงไทย ถ.เจริญเมือง 500917 2077246
E24 ขนส่งอาเขต ถ.แก้วเนาวรัตน์ ซ.5 501624 2078692
E25 เลขที่ 48/4 ถนนหน้า รพ.ค่ายกาวิละ 501583 2076497
E26 สนามกอล์ฟยิมคานา ถ.เชียงใหม่-ลำพูน 501209 2075430
E27 ถ.กองทราย 501473 2076619
E28 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ทางเข้าบ้านกับเพลง 501889 2078042
E29 ถ.ต้นขาม ซ.2 502528 2075966
E30 ถ.บำรุงราษฎ์ ซ.4 500922 2077805
E31 ถ.บำรุงราษฎ์ ซ.2 500766 2077650
E32 ถ.แก้วเนาวรัตน์ ซ.3 500570 2078060
E33 ถ.บำรุงราษฎ์ ซ.2 500450 2077839
E34 การไฟฟ้าบ้านเด่น 500746 2075749
E35 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ซ.3 500653 2075579
E36 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ซ.3 500458 2075687
E37 หอพักตาแก้ว ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ซ.4 500467 2075467
E38 สาธารณสุขบ้านเด่น 500665 2075386
E39 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ซ.7 500615 2075259
E40 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ซ.7 500387 2075289
E41 ร้านใส้อั่วเม็งราย 500525 2075000
E42 โรงแรมนครพิงค์พาเลช ถ.ใจแก้ว 500598 2074657
E43 ถ.เกาะกลาง 500466 2074411
E44 ถ.เกาะกลาง ซ.3 500326 2074237
E45 ถ.เกาะกลาง ซ.1 500498 2074096
E46 ถ.เกาะกลาง ซ.6 500060 2074261
E47 ซอยข้าง โรงเรียนกาวิละ 502725 2074970
E48 โรงเรียนปริ้นส์รอยเยล 500470 2072886
E49 ถนนบ้านแพะซอย 3 502170 2076172
E50 หมู่บ้านสุรัตน์นิเวศ 502146 2075251
E51 หน้าโรงเรียนมงฟอร์ต แผนกมัธยม 502169 2075054
E52 หมู่บ้านสุรัตน์นิเวศ 501138 2075451
E53 บ้านเลขที่ 43/93 ถ.ใจแก้ว 501174 2074693
E54 ซอย 700 ปี ถ.ใจแก้ว 501013 2074631
E55 ถ.ใจแก้ว ซ.1 ข 500911 2074719
E56 หมู่บ้านถนนวัดเมืองสาตร 501185 2075098
E57 ร้านคอหมูย่างถนนเลียบทางรถไฟ 501832 2075434
E58 ตึก Ambrosio ร.ร.มงฟอร์ต 502079 2074935
E59 ถ.มนตรี 501326 2077419
E60 สถานธรรมเทียนอิน ถ.บำรุงราษฎร์ ซ.4 501429 2077659
E61 ถ.เจริญเมือง 501349 2077164
E62 ร.ร.ไมตรีจิตรคริสเตียนเชียงใหม่ 502144 2076478
E63 สนามฟุตบอล ร.ร.กาวิละ 502435 2075029
E64 ริมปิงซุเปเปอร์สโตร์ ถ.โอสถาพันธ์ 500575 2076645
E65 วัดท่ะต๋อย ถ.ท่าสะต๋อย 500739 2076773
E66 ถ.โอสถาพันธ์ 500788 2076936
E67 ร้าน P&N ถ.บำรุงราษฎร์ 500879 2078131
W01 ถ.ศรีจันทร์ดอน 499577 2075603
W02 คอกแพะ ถ.เวียงพิงค์ 499600 2075410
W03 ร.ร.มงฟอร์ตแผนกประถม 500059 2075780
W04 ร.ร.พระหฤทัย 500279 2075974
W05 สี่แยก ถ.ประชาสัมพันธ์ 499655 2076035
W06 วัดหัวฝาย ถ.ประชาสัมพันธ์ 499365 2075775
W07 ถนนเวีงพิงค์ 498305 2075354
W08 ร้านสิงห์โตทองการช่าง 498941 2074916
W09 หรั่งคาร์แคร์ 500045 2075338
W10 หน้าร้าน commando เชียงใหม่แลนด์ 499619 2075077
W11 สามแยกร้านอาหาร ป่อ กับป๋าน 499772 2074394
W12 หมู่บ้านเวียงทอง 499412 2074614
W13 สามแยกวัดป่าพร้าวนอก 499641 2074586
W14 มุลนิธิเยวชนไทย 499845 2074736
W15 สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 500474 2076241
W16 สามแยกโรงแรม THE CHEDI 500357 2076851
W17 ถ.เจริญประเทศ 500321 2076915
W18 หน้าธนาคารกสิกรไทย ช้างคลาน 499930 2076216
W19 สี่แยกโรงแรมลานาพาเลส 499696 2075837
W20 ทางเข้าร้านอาหารสายลมจอย 500026 2074946
W21 ถ.เจริญประเทศ 500120 2074664
W22 สี่แยกสะพานเม็งรายฝั่งตะวันตก 500259 2074940
W23 ถ.เจริญประเทศ ซ.13 500064 2075267
W24 ชุมชนวังสิงห์คำ 500027 2078496
W25 หน้าเทศกิจ ถ.วังสิงห์คำ 500230 2078648
W26 ถ.วังสิงห์คำ ซ.3 500304 2079378
W29 สนามเด็กเล่นหมู่บ้านเวียงทอง ซ.3 499640 2074765
W30 ร.ร.ไชยโรจน์วิทยา 500675 2076202
W31 บ้านเลขที่ 257/16 หมู่บ้านเวียงทอง ซ.3 499831 2074835
W32 ลานกว้าง หมู่บ้านเวียงทอง ซ.3 499497 2074681
W33 ถ.ป่าพร้าว ซ.3 499739 2074433
W34 สี่แยกร้านส้มตำยกครก 499834 2074505
W35 ทางโค้งร้านอาหาร the Ping 500125 2074508
W36 หัตถวิทย์ 2 ถ.ช้างคลาน 500035 2075154
W37 หน้าสีสวนพลาซ่า (เก่า) 499922 2076079
W38 สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย 500086 2076164
W39 21/16 ถ.วัดป่าพร้าวนอก 499976 2074781
W40 บ้านเลขที่ 120 หมู่บ้าน ถ.วัดป่าพร้าวนอก 499834 2074814
W41 บ้านเลขที่ 21/9 ถ.วัดป่าพร้าวนอก 499681 2074725
W42 หน้าวัดป่าพร้าวนอก 499976 2074781
W43 รพีการบัญชี ถ.ป่าพร้าวนอก 499980 2074680
W44 หน้าหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ 499882 2075258
W45 สมาคมฮากกาเชียงใหม่ 500084 2074781
W46 แสงชัยมอเตอร์เซลล์ 499847 2075451
W47 ร.ร.วิชัยวิทยา ถ.ช้างคลาน 499920 2075163
W48 บ้านเลขที่ 38/5 ถ.ป่าพร้าวนอก 499919 2074477
W49 สี่แยกแสงตะวัน 499966 2076587
W50 ร.ร.เรยีนา 500450 2076144
W51 บ้านดวงดี ถ.เจริญประเทศ ซ.11 500498 2076123
W52 หน้าร้าน coffee bug ถ.เจริญประเทศ 500292 2077145
W53 ถ.เจริญประเทศ ซ.1 500190 2077208
W54 หน้าโรงแรมไนท์บาร์ซาร์อินท์ 500192 2077005
W55 ถ.เจริญประเทศ ซ.7 500185 2076869
W56 ถ.เจริญประเทศ ซ.9 500435 2076477
W57 ข้างร้านอิบรอฮิม ฮาล้าลฟูดส์ 500190 2077208
W58 ศูนย์มิสชังคาทอลิก ถ.เจริญประเทศ 12 499969 2075893
W59 ช้างแดงโพธิเวช 500227 2074785
W60 โรงเรียนพระหฤทัย 500256 2075915
หมายเหตุ : ดูรูปหลักระดับน้ำท่วมและสถานที่พร้อมชื่อจุดที่ตั้งหลักระดับน้ำท่วม ได้ที่สัญลักษณ์หมายเลขประจำหลักในรูปแผนที่

ชุมชนวังสิงห์คำ สี่แยกสะพานนครพิงค์ฝั่งตะวันออก

ถ.วังสิงห์คำ ซ.3 คริสตจักรตรงข้ามบ้านเรือหางแมงป่อง สุสานสันกู่เหล็ก ขนส่งอาเขต ถ.แก้วเนาวรัตน์ ซ.5 หน้าเทศกิจ ถ.วังสิงห์คำ สี่แยกหลัง รร.ปริ้นส์ ถ.แก้วเนาวรัตน์ บริษัทศรียนต์ ถ.เชตุพน ร้าน P&N ถ.บำรุงราษฎร์ โรงเรียนปริ้นส์รอยเยล ถ.แก้วเนาวรัตน์ ซ.3

ถ.ทุ่งโฮเต็ล ทางเข้าบ้านกับเพลง

หน้ากรมชลประทาน ถ.ทุ่งโฮเต็ล สามแยกกองทราย ร.ร.ไมตรีจิตรคริสเตียนเชียงใหม่ สี่แยก รพ.ค่ายกาวิละ ถนนบ้านแพะซอย 3 ถ.บ้านแพะ ถ.ราษฎร์อุทิศ ถ.ต้นขาม ซ.2

สามแยกบริษัทธารา ถงบำรุงราษฎ์ ถ.บำรุงราษฎ์ ซ.2 ถ.บำรุงราษฎ์ ซ.2 บริษัทวิวัฒน์สติล ถ.มนตรี ถ.บำรุงราษฎ์ ซ.4 สถานธรรมเทียนอิน ถ.บำรุงราษฎร์ ซ.4 ถ.มนตรี สี่แยก ธ.กรุงไทย ถ.เจริญเมือง ถ.เจริญเมือง หน้าร้าน coffee bug ถ.เจริญประเทศ ถ.โอสถาพันธ์ ถ.เจริญประเทศ ริมปิงซุเปเปอร์สโตร์ ถ.โอสถาพันธ์ วัดท่ะต๋อย ถ.ท่าสะต๋อย สามแยสามแยกโรงแรม THE CHEDI บริเวณร้าน SMOOTH ถ.ราษฎร์อุทิศ ถ.ราษฎร์อุทิศ ทางเข้าวัดเมืองกาย ถ.เจริญประเทศ ซ.9 สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ร.ร.ไชยโรจน์วิทยา ร.ร.เรยีนา บ้านดวงดี ถ.เจริญประเทศ ซ.11 โรงเรียนพระหฤทัย โรงเรียนพระหฤทัย

ถ.เจริญประเทศ ซ.1 หน้าโรงแรมไนท์บาร์ซาร์อินท์ ถ.เจริญประเทศ ซ.7 สี่แยกแสงตะวัน หน้าธนาคารกสิกรไทย ช้างคลาน สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย สี่แยก ถ.ประชาสัมพันธ์ ศูนย์มิสชังคาทอลิก ถ.เจริญประเทศ 12 หน้าสีสวนพลาซ่า (เก่า)

วัดหัวฝาย ถ.ประชาสัมพันธ์ สี่แยกโรงแรมลานาพาเลส ร.ร.มงฟอร์ตแผนกประถม ข้างร้านอิบรอฮิม ฮาล้าลฟูดส์ ถ.ศรีจันทร์ดอน ถนนเวีงพิงค์ ร้านสิงห์โตทองการช่าง คอกแพะ ถ.เวียงพิงค์ แสงชัยมอเตอร์เซลล์ ถ.เจริญประเทศ ซ.13 หน้าหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ หน้าร้าน commando เชียงใหม่แลนด์ ร.ร.วิชัยวิทยา ถ.ช้างคลาน หัตถวิทย์ 2 ถ.ช้างคลาน ทางเข้าร้านอาหารสายลมจอย สนามเด็กเล่นหมู่บ้านเวียงทอง ซ.3 บ้านเลขที่ 257/16 หมู่บ้านเวียงทอง ซ.3 บ้านเลขที่ 120 หมู่บ้าน ถ.วัดป่าพร้าวนอก 21/16 ถ.วัดป่าพร้าวนอก หมู่บ้านเวียงทอง ลานกว้าง หมู่บ้านเวียงทอง ซ.3 สามแยกร้านอาหาร ป่อ กับป๋าน ถ.เกาะกลาง ซ.6 บ้านเลขที่ 38/5 ถ.ป่าพร้าวนอก สามแยกวัดป่าพร้าวนอก บ้านเลขที่ 21/9 ถ.วัดป่าพร้าวนอก หน้าวัดป่าพร้าวนอก ถ.ป่าพร้าว ซ.3 สี่แยกร้านส้มตำยกครก ทางโค้งร้านอาหาร the Ping ถ.เจริญประเทศ รพีการบัญชี ถ.ป่าพร้าวนอก มุลนิธิเยวชนไทย

ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ซ.3 การไฟฟ้าบ้านเด่น บ้านเลขที่ 5/3 ถ.ราษฏร์อุทิศ  ซ.7 ศักดิ์ชัยการช่าง สนามกอล์ฟยิมคานา ถ.เชียงใหม่-ลำพูน หมู่บ้านถนนวัดเมืองสาตร สามแยกชุมชนวัดเมืองสาตร ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ซ.3 หอพักตาแก้ว ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ซ.4 สาธารณสุขบ้านเด่น ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ซ.7 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ซ.7 ร้านใส้อั่วเม็งราย สี่แยกสะพานเม็งรายฝั่งตะวันตก สามแยกโรงเรียนวัดเมืองสาตร บ้านเลขที่ 43/93 ถ.ใจแก้ว ตรงข้ามซอยเอื้องผึ้ง โรงแรมนครพิงค์พาเลช ถ.ใจแก้ว ถ.ใจแก้ว ซ.1 ข ซอย 700 ปี ถ.ใจแก้ว ถ.เกาะกลาง ถ.เกาะกลาง ซ.1 ถ.เกาะกลาง ซ.3

ร้านคอหมูย่างถนนเลียบทางรถไฟ หมู่บ้านสุรัตน์นิเวศ บ้านเลขที่ 115/84 ถ.ต้นขาม หมู่บ้านสุรัตน์นิเวศ หน้าโรงเรียนมงฟอร์ต แผนกมัธยม ตึก Ambrosio ร.ร.มงฟอร์ต สนามฟุตบอล ร.ร.กาวิละ ซอยข้าง โรงเรียนกาวิละ มงฟอร์ตวิลล่า
  หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942010